از (برای مقایسه) تبریز انتظامی دستگیری

از (برای مقایسه): تبریز انتظامی دستگیری سلب آرامش دستگیری سارق نیروی انتظامی خبر حوادث

«بیماری X» , دنیا جهت شیوع ویروس تازه آماده می‌شود

سازمان جهانی بهداشت درحال طرح برنامه‌ای جهت مقابله با چندینه ویروس خطرناک دنیا است.  دنیا جهت شیوع ویروس تازه آماده می شود؛ «بیماری X» عبارا..

ادامه مطلب