از (برای مقایسه) تبریز انتظامی دستگیری

از (برای مقایسه): تبریز انتظامی دستگیری سلب آرامش دستگیری سارق نیروی انتظامی خبر حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کسی در اعتراض‌های مردمی روز گذشته شیراز دستگیر نشد / نماینده مجلس

نماینده مردم شیراز با اعلام خبری مبنی بر آخر اعتراضات مردمی در شیراز، مطرح کرد: تا جایی که مطلع هستم تعدادی از مردم روز گذشته در شیراز جمع شدند و شعارهایی هم دا

کسی در اعتراض‌های مردمی روز گذشته شیراز دستگیر نشد / نماینده مجلس

نماینده مجلس: کسی در اعتراض های مردمی روز گذشته شیراز دستگیر نشد

عبارات مهم : شیراز

نماینده مردم شیراز با اعلام خبری مبنی بر آخر اعتراضات مردمی در شیراز، مطرح کرد: تا جایی که مطلع هستم تعدادی از مردم روز گذشته در شیراز جمع شدند و شعارهایی هم دادند ولی من نشنیدم کسی را دستگیر کرده باشند یا کتک زده باشند یا برخورد امنیتی صورت گرفته باشد و فقط رفتارها جنبه کنترلی داشته هست. همان دیروز هم اعتراضات تمام شد و فراخوان جدیدی هم صادر نشده است.

مسعود رضایی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص اعتراضات اخیر مردم در شهر شیراز و استان فارس گفت: خواسته های مردم را دقیق نمی دانیم ولی آنچه مسلم است نارضایتی عموم مردم از وضع اقتصادی و پرسشها معیشتی هست. البته شاید در میان مردم عده ای هم اهداف سیاسی داشته باشند ولی عمده آنها پرسشها اقتصادی را دنبال می کنند.

کسی در اعتراض‌های مردمی روز گذشته شیراز دستگیر نشد / نماینده مجلس

وی افزود: درواقع عرصه بر مردم روزبه روز تنگ تر و سفره آنها روزبه روز کوچک تر می شود. هیچ امیدی هم جهت اصلاح ندارند. مسئولان هم از نماینده مجلس تا هیات دولت و وزرا همه تلاش بر حرف درمانی و راهکارهای شعاری دارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه مسئولان تلاش دارند با وعده و وعید اعتراضات را خاموش کنند، افزود: دوره وعده و وعید گذشته هست، مسئولان باید کاری کنند جهت مردم ملموس باشد و مردم شاهد اوضاع بهتری باشند تا شرایط بهتر شود.

نماینده مردم شیراز با اعلام خبری مبنی بر آخر اعتراضات مردمی در شیراز، مطرح کرد: تا جایی که مطلع هستم تعدادی از مردم روز گذشته در شیراز جمع شدند و شعارهایی هم دا

وی تصریح کرد: پول در جیب مردم روز به روز و دقیقه به دقیقه کم ارزش تر می شود. بر همین اساس نارضایتی ها زیاد کردن یافته و عمده اعتراضات هم بر همین اساس است ولی اهداف دیگری هم در کنار آن دنبال می شود.

رضایی خاطرنشن کرد: تا جایی که مطلع هستم تعدادی از مردم روز گذشته در شیراز جمع شدند و شعارهایی هم دادند ولی من نشنیدم کسی را دستگیر کرده باشند یا کتک زده باشند یا برخورد امنیتی صورت گرفته باشد و فقط واکنش‌ها نیروهای امنیتی جنبه کنترلی داشته هست. همان دیروز هم اعتراضات تمام شد و فراخوان جدیدی هم صادر نشده است.

واژه های کلیدی: شیراز | مسئولان | اعتراضات | روز گذشته | نماینده مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz