از (برای مقایسه) تبریز انتظامی دستگیری

از (برای مقایسه): تبریز انتظامی دستگیری سلب آرامش دستگیری سارق نیروی انتظامی خبر حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ابلاغ قانون استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

رییس جمهور قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را جهت اجرا به شرکت اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

ابلاغ قانون استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

ابلاغ قانون استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

عبارات مهم : قانون

رییس جمهور قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را جهت اجرا به شرکت اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت در ابلاغیه رییس جمهور به شرکت اداری و استخدامی کشور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به پیوست قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی دوم مهر ماه ۱۳۹۶مجلس شورای ایلامی تصویب و در تاریخ نوزدهم مهر ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ابلاغ قانون استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

در عنوان استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن ها به کارگیری افرادی است که در وقت بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا گزینش می شوند.

پاسخ: بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا گزینش در یکی از سمت های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در وقت بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

رییس جمهور قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را جهت اجرا به شرکت اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

واژه های کلیدی: قانون | مدیریت | ممنوعیت | بازنشستگان | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz